author Image

bîrewerîya wexerkirna hunermend ” Tahsin Taha Amêdî “, li roja 28/05/1995